Elegast Corporate Development

De onderwerpen Strategie, Fusie & Overname en Bedrijfseconomische analyse staan samen bekend als het gebied van Corporate Development.

Grote ondernemingen hebben hiervoor vaak vaste teams, of zelfs afdelingen. Zulke teams leren de onderneming door en door kennen en zijn meestal goed op elkaar ingespeeld.

Bij de wat minder grote ondernemingen worden deze onderwerpen meestal op projectbasis opgepakt; vaak met een ad hoc samengesteld team met externe adviseurs.

Elegast Management Consultants biedt u de mogelijkheid van een vast samenwerkingsverband op het gebied van Corporate Development. In dit samenwerkingsverband pakken wij samen met u jaarlijks één of twee strategisch verbeteringprojecten op (op basis van onze Modulaire Strategie aanpak).

Verder ondersteunen wij uw jaarlijkse Planning en Control cyclus met ons Modulair Financieel Model.

Zo dragen wij bij aan uw bedrijfsvoering en leren wij uw onderneming grondig kennen. Dit biedt de basis voor een nog meer pro-actieve en effectieve ondersteuning bij strategische investeringen en desinvesteringen.