Fusie & Overname


Hiernaast vindt u een een toelichting op een aantal soorten transacties die wij samenvatten onder het kopje “Fusie & Overname”. Deze verschillende soorten transacties vergen ieder een eigen aanpak.

EMC staat voor een goede voorbereiding, waarbij u het initiatief zo veel mogelijk in eigen hand houdt. Een goed onderbouwd en realistisch business plan is daarvoor een belangrijk uitgangspunt. Onder het kopje “bedrijfseconomische analyse” vindt u een toelichting op de wijze waarop EMC samen met u een gedegen business plan opstelt.