Elegast Management Consultants

 

Elegast Management Consultants is gespecialiseerd in het “optimaliseren en realiseren” van de waarde van ondernemingen. Concreet betekent dit dat wij ons richten op drie onderwerpen, die sterk met elkaar samenhangen.

  • Strategie
  • Fusie & overname
  • Bedrijfseconomische analyse

Uitgangspunt is steeds een pragmatische werkwijze op basis van een brede inhoudelijke ervaring. Onze bijdrage is nuchter, analytisch en cijfermatig onderbouwd. Daarbij houden we de hoofdlijnen scherp in het oog en waken we ervoor te verzanden in details. 

Wij zijn aanspreekbaar op deskundigheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Waar onze deskundigheid ophoudt, werken we samen met partijen die voor dezelfde waarden staan.