Modulaire Strategie

EMC begeleidt ondernemingen op basis van de eigen “Modulaire Strategie” aanpak. Dit is een pragmatische aanpak waarbij vijf groepen kernvragen centraal staan.

  • Wat zijn onze producten, markten en technologieën, waar hebben we succes, wat zijn onze ambities en welke normen en waarden hanteren we ?
  • Hoe concurreren bedrijven in onze branche, welke andere mogelijkheden zijn er, welke manier van concurreren heeft de toekomst, en waarom?
  • Hoe willen wij concurreren, hoe onderscheiden we onszelf van onze concurrenten en waar moeten we vooral goed in zijn om succes te hebben?
  • Hoe kunnen we ons het beste organiseren om op de gekozen manier te concurreren?
  • Waar moeten de verschillende bedrijfsfuncties zich vooral op richten en welke specifieke doelen moeten ze bereiken?
In de praktijk blijkt het vaak niet nodig al deze vragen tegelijk aan de orde te stellen, maar volstaat het de strategie op één of enkele punten aan te scherpen. Deze punten kunt u dan met uw belangrijkste medewerkers ‘bondig maar grondig’ aanpakken. Op deze wijze ontstaat ook de nodige betrokkenheid om de gemaakte plannen daadwerkelijk te realiseren. De volgende keer komt dan een andere vraag aan de orde. Vandaar: “Modulaire Strategie”.