Waarderen

De waarde van een onderneming is gebaseerd op de toekomstige resultaten. Een goed onderbouwd business plan is daarom de basis van een goede waardering. Vooral de projecties van de omzet en de marge vergen een gedegen inzicht in de toekomstkansen van de onderneming. Ervaring en strategisch inzicht spelen hierbij een belangrijke rol.

Waarde is iets anders dan prijs. Voor een koper kan een onderneming meer waard zijn dan uit een waardering blijkt. Een goed georganiseerd verkoopproces kan dan tot een hogere verkoopprijs leiden. Een gedegen waardering biedt ook een goed uitgangspunt voor één op één onderhandelingen.

Daarnaast geeft de waardering zicht op mogelijke synergie, en daarmee op het profiel van de ‘ideale koper'. 

De waardering is ook de basis voor het informatie memorandum. Een goed informatiememorandum voorkomt dat een later, gedetailleerd onderzoek door de koper verrassingen oplevert. Daardoor vermindert het risico dat de transactie alsnog afketst of dat de koopsom alsnog wordt verlaagd.

Bij het kopen van een onderneming is een helder beeld nog belangrijker. Allereerst om een aanvaardbare koopsom te bepalen. Maar ook om te weten waar u op moet letten bij het ‘due diligence’ onderzoek. De waardering kan ook een grondslag zijn voor het maken van plannen voor na de overname. Het is dan van belang snel en goed doordacht te handelen.

Modulair Financieel Model

Wij stellen per onderneming onderbouwde projecties op van omzetten, marges, kosten, investeringen en werkkapitaal. Een en ander is zo opgezet dat we met weinig werk verschillende scenario’s kunnen doorrekenen. Deze projecties verwerken wij in ons eigen modulaire financiële waarderingsmodel. De uitkomsten daarvan zijn overzichtelijk en ook voor niet financiële experts goed te volgen.